O obci

Staré Hamry jsou horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na 8 345 ha, ve které dnes žije 562 obyvatel. Na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry 1 a Ostravice 2. Obec je tvořena převážně lesy.

První zmínky o obci se datují okolo roku 1640, kdy zde byly založeny první železárny - hamry ke zkujňování železa. Poté, co se v nedalekých obcích začaly budovat nové hutě, počalo se zdejším osadám říkat hamry staré, čili Staré Hamry. Odtud získala obec svůj název. 
 

O obci Staré Hamry

O obci Staré Hamry

Staré Hamry jsou horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na 8 345 ha, ve které dnes žije 562 obyvatel. Na jedné straně začíná území obce na vrcholcích Lysé hory a Smrku, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Zvláštností obce jsou také dvě katastrální území Staré Hamry 1 a Ostravice 2. Obec je tvořena převážně lesy. [...]

více
Historie obce

Historie obce

Datum vzniku obec Staré Hamry, též Hamry a Hamrovice, lze položit někdy mezi léty 1636 - 1639, kdy se dochovala první gruntovní kniha... a další historické skutečnosti o obci jsou obsahem tohoto tématu.

  [...]

více
Dopravní přístupnost obce

Dopravní přístupnost obce

Obec je přístupná po železnici do stanice Ostravice a odtud pouze po silnici. Silnice I/56 z Ostravy na Bílou, autobusy - jednak dopravní obslužnost ČSAD Frýdek-Místek, dále slovenská autobusová doprava. [...]

více
Staré Hamry dnes

Staré Hamry dnes

Dnešní Staré Hamry již mají poněkud pozměněnou tvář, především ve vztahu k samotné přehradní nádrži a jejímu blízkému okolí, kde vzniklo nové funkční centrum na Samčance. O nejasnosti celkové budoucí koncepce obce při stavbě přehrady mimo jiné svědčí právě tato již novější zástavba, která byla postupně realizována bez celkovějšího časového a architektonického pohledu, kdy jednotlivé budovy mají značně rozličný ráz a ani situování výstavby nového středu obce ve "dvojité zatáčce" nově vybudované frekventované levobřežní silnice jistě nebylo řešením optimálním.  [...]

více
Symboly obce Staré Hamry

Symboly obce Staré Hamry

Symboly obci uděluje parlament ČR. Tvoří je znak a prapor obce. Obecní symboly - prapor a znak - se užívají v souladu se zákonem o obcích k reprezentačním a reklamním účelům. Se svolením rady obce mohou znak používat také jiné organizace. [...]

více
Vzdělání v obci Staré Hamy

Vzdělání v obci Staré Hamy

Základní škola Staré Hamry se nalézá v malebném prostředí horské pohraniční obce. Poskytuje výchovu a vzdělání žákům 1. stupně ZŠ a to dle vzdělávacího programu „Tvořivost pro život“. Předškolní péče je zajištěna v sousední obci Bílá. [...]

více
Zdravotnictví v obci Staré Hamry

Zdravotnictví v obci Staré Hamry

V obci je ordinace praktického lékaře pro dospělé a jednou týdně do obce dojíždí dětský lékař. Nezbytnou zdravotnickou službu první pomoci zajišťuje horská služba. Odborná a ambulantní péče je mimo obec. Veterinární péče je rovněž mimo obec. [...]

více
Petr Bezruč

Petr Bezruč

Petr Bezruč je nazýván básníkem beskydských hor a jeho lidu. Miloval krásná zákoutí Beskyd v čele s Lysou horou. Byl také častým hostem Starých Hamer a osady Gruně. Smutná a chmurná minulost tohoto kraje, znalost bídy a strádání horského lidu, všechen útisk,  jímž byl zdejší kraj pronásledován, udělal hluboký dojem na básníka, jehož inspiroval k napsání krásné baladické básně Maryčka Magdonova. [...]

více
Vodní nádrž Šance

Vodní nádrž Šance

Bezesporu stavba, která v celé historii obce poznamenala její osud daleko nejvíc. První úvahy o stavbě přehrady na řece Ostravici se objevily již na sklonku minulého století, první studijní práce pak začátkem tohoto století. Teprve však až v průběhu let 1952 - 1954 se tehdejší vláda rozhodla tento záměr uskutečnit. [...]

více