Petr Bezruč

Petr Bezruč

Petr Bezruč je nazýván básníkem beskydských hor a jeho lidu. Miloval krásná zákoutí Beskyd v čele s Lysou horou. Byl také častým hostem Starých Hamer a osady Gruně. Smutná a chmurná minulost tohoto kraje, znalost bídy a strádání horského lidu, všechen útisk,  jímž byl zdejší kraj pronásledován, udělal hluboký dojem na básníka, jehož inspiroval k napsání krásné baladické básně Maryčka Magdonova.

(Opava 15.9.1867 - Olomouc 17.2.1958) 

Petr Bezruč - vlastním jménem Vladimír Vašek, básník. Jeho básně shrnuté především ve sbírce Slezské písně lze rozčlenit do tří tématických okruhů: básně sociálního protestu, národního patosu a osobního rázu.

Petr Bezruč je nazýván básníkem beskydských hor a jeho lidu. Miloval krásná zákoutí Beskyd v čele s Lysou horou. Byl také častým hostem Starých Hamer a osady Gruně. Smutná a chmurná minulost tohoto kraje, znalost bídy a strádání horského lidu, všechen útisk, jímž byl zdejší kraj pronásledován, udělal hluboký dojem na básníka, jehož inspiroval k napsání krásné baladické básně Maryčka Magdonova. Vidíval tehdy také tolikrát Ostravici rozvodněnou a divoce se valící úzkým skalnatým korytem a v jejích vlnách dal utonout své Maryčce. Mnohokrát se zastavil na staré faře u starohamerského kostelíku, kde mu v mysli utkvělo tklivé kouzlo horského hřbitůvku, v jehož rohu při zdi se krčí hroby samovrahů.

Mnoho turistů jezdilo do Starých Hamer a snad každý se chtěl zastavit nad domnělým hrobem Maryčky Magdonové. To dalo podnět místním členům Sokola zvěčnit básníkova slova: "Ve Starých Hamrech na hřbitově u zdi, tam leží Maryčka Magdonova"

A tak k 65. narozeninám Petr Bezruče byl na hřbitově pod místem, kde byli pochováváni sebevrahové, slavnostně odhalen pomník s výjevem z Maryčky Magdonové. Pomník, odhalený dne 14 .8. 1933, je dílem ostravského akademického sochaře Augustina Handzela. Ke slavnosti, jejíž průběh byl vysílán ostravským rozhlasem, byl přizván a očekáván Petr Bezruč. Nepřijel však, neboť dlel na dovolené v Kostelci u Prostějova. Omluvil svou nepřítomnost těmito verši:

Stůj nad vámi slunko v žáru,
když při vás nebudu sám,
vinšuju slavnosti zdaru,
aspoň vstupné posílám.


Podpis P.Bezruče a poznámka: 100 Kč poukázkou. Celkový náklad činil 33 270.- Kčs.