Symboly obce Staré Hamry

Symboly obce Staré Hamry

Symboly obci uděluje parlament ČR. Tvoří je znak a prapor obce. Obecní symboly - prapor a znak - se užívají v souladu se zákonem o obcích k reprezentačním a reklamním účelům. Se svolením rady obce mohou znak používat také jiné organizace.
    Znak obce

Znak obce Staré Hamry má tuto podobu - ve sníženě vlnitě děleném štítě nahoře v modrém poli vpravo kovadlina a vlevo kosmo vztyčené kladivo, obojí zlaté ; dolní pole stříbrno červeně vlnitě dělené.

Figurální kompozice, sestavená z kovadliny a kladiva ve zlatém provedení, představuje heraldizovaný přepis obrazového námětu historických pečetních a razítkových znamení obce, doložených od roku 1700. Jedná se o tzv. mluvící znamení, vykreslující název obce. Heroldské figury vlnitě geometrického dělení štítu pak doplňují tradiční historické mluvící znamení o vyjádření nedávné minulosti a současnosti obce, spjaté s vodním dílem Šance.

Barevné řešení znaku je kombinace zlaté a modré - Těšínsko neboli Těšínské Slezsko, společně s kombinací stříbrné a červené - Morava - vyjádření současné polohy obce na obou březích Ostravice
Pravý historicky těšínský (slezský) břeh a levý historicky moravský břeh. 

Prapor obce Staré Hamry je koncipován jako částečné opakování znaku: List tvoří tři vodorovné pruhy modrý, bílý a červený. V modrém pruhu je u žerdi kovadlina a kosmo vztyčené kladivo, obojí žluté.


Obecní symboly - prapor a znak - se užívají v souladu se zákonem o obcích k reprezentačním a reklamním účelům. Se svolením rady obce mohou znak používat také jiné organizace a zařízení, právnické či fyzické osoby. Užívání symbolů obce Staré Hamry je upraveno obecně závaznou vyhláškou.