Obrázková cesta Samčanka - Javořinka

Obrázková cesta Samčanka - Javořinka

"Obrázková cesta" je původně cestička dětí z Javořinky do školy. Pro radost dětí, aby jim byla ta jejich každodenní dlouhá cesta do školy příjemnější, ozdobila cestičku paní Josefa Tomášková, známá jako Pepinka, pestrými obrázky.

Obec Staré Hamry leží v půvabné kotlině uprostřed Moravskoslezských Beskyd. Na moravské straně hamerskou kotlinu ze severu obepína mohutný hřbet Smrku a od jihu je lemována hřebenem Javořiny.

Své jméno zísala Javořina (832 m) po javorech, které zde rostly od nepaměti.
Hřeben Javořiny odděluje Obec Staré Hamry od Obce Bílá. Na Javořinu se dostaneme po modré turistické značce, od parkoviště ze Samčanky kousek po státní silnici, a pak vzůru do vysokého lesa.

Hned z kraje začíná ''obrázková cesta''.

Obrázková cesta je původně cestička dětí z Javořinky do školy. Pro radost dětí, aby jim byla ta jejich každodenní dlouhá cesta do školy příjemnější, ozdobila cestičku paní Josefa Tomášková, známá jako Pepinka, pestrými obrázky připevněnými na vysokých smrcích.
Rozmístila okolo cestičky posezení a pečlivě vyrobila dřevěné stříšky nad křišťálové studánky, zvoničku i orientční mapu. Vše doplnila o verše a moudrá poučení. léta se s láskou o vše starala a každé z dětí pečovalo o svou část cestičky. Po vyjití z lesa na nás vykoukla chaloupka jako z pohádky - dřevěná, omalována od podezdívky až po komín s malovanou poštovní schránkou, okenicemi a psí boudou. Neřeklo se zde jinak, než '' U Pepinky''.
Chaloupka tam stojí dodnes, ale již není pohádkově malovaná. A Pepinka? Ta odešla navždy.

Děti, kterým byla původně cestička určená, odrostly a rozeběhly se do světa. Dnes nám je připomínají štítky s jejich jmény umístěné na stromech. Chaloupky rozeseté po stráních Javořinky dnes slouží převážně k rekreaci.
A o unikátní cestičku se již neměl kdo starat. Jen pan Jenda Dudek tu a tam poopravil rám, lavičku, stůl či studánku. Čas se však nedá zastavit. Obrázky, verše i lavičky pomalu chátraly, až zmizely úplně.

Do dnešních dnů se zachoval pouze jeden z původních dvanácti malebných obrázků. I ten najdete na obnovené cestičce. Cestičku se obci podařilo obnovit díky nadšení a umění místních občanů a také díky vzpomínkám těch, co po cestičce chodívali denně do starohamerské školy.

Nebýt umění pana Tomáše Večeři, který všehny obrázky namaloval, zručných rukou pana Ladislava Ničmana, který vyrobil rámy a pana Miroslava Kubačáka, jehož rukou byly napsány verše, a mnoha dalších, kteří přiložili ruku k dílu, nebylo by ani slavnostní otevření dne 1. září 2007.

Poděkování patří i Lesům ČR, lesnímu závodu Ostravice, které na cestičku dodaly posezení a zhotovily nové zastřešení studánek i Správě CHKO Beskydy, která vypomohla s výrobou informačních panelů.

Poděkování patří všem, mladým i těm starším, za jejich práci, nadšení, vzpomínky či moudré rady. A poděškovat jim můžeme všichni. Protože největším poděkováním pro všechny co věnovali v dnešní uspěchané době svůj volný čas na obnovu cestičky, určitě bude, když všichni, co tuto krásnou a ojedinělou cestičku navštíví, se k ní budou chovat tak, aby přinášela radost a potěšení i dalším generacím.