Úprava jízdních řádů k 1.10.2023

Úprava jízdních řádů k 1.10.2023

Od 1. 10. 2023 pojede spoj č. 14 nově ze zastávky Staré Hamry – Stýskalonky do zastávky Frýdlantu n/O., železniční stanice. V souvislosti s vypravením spoje č. 14 ze Starých Hamer - Stýskalonky, bude od 1. 10. 2023 rovněž prodloužen ranní spoj  č. 9 z Frýdlantu n/O. na Staré Hamry - Stýskalonky.

Odjezd:
Stýskalonky v 7.10 hod.
kostel v 7.12 hod.
hotel Ostravačka 7.14 hod.
Samčanka 7.17 hod.
Velký potok 7.19 hod.
(Dále všechny autobusové zastávky na Ostravici.)
Příjezd: Frýdlant n/O., žel. stanice v 7.42 hod.