Jarní vymetání a kontrola komínů

Jarní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 20. 05. 2023, v neděli 21. 05. 2023, dále pak v sobotu 27. 05. 2023. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. 
Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 17. 05. 2023 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.