Omezení dodávky pitné vody

Omezení dodávky pitné vody

Ve dnech 15. 5. – 16. 5. 2023 bude probíhat čištění vodojemů a zároveň preventivní dezinfekce vodovodní sítě provozované obcí Staré Hamry. Z tohoto důvodu bude v těchto dnech omezená dodávka pitné vody. Zvýšení dávkování chlornanu bude probíhat již od 14. 5. 2023, proto může být cítit zvýšený zápach po chloru. Více informací níže!
 

Z důvodu provádění proplachu potrubí a odpouštění vody z hydrantů, může lokálně docházet k poklesu tlaku ve vodovodním řádu nebo krátkodobému omezení dodávky pitné vody.
Pro náhradní zásobování pitnou vodu budou přistaveny označené cisterny v těchto místech:
1. Samčanka, u polesí
2. Samčanka, velké parkoviště
3. Lojkaščanka, pod Faltýnkem
Následně při plnění potrubí a jeho dezinfekci mohou odběratelé přechodně zaznamenat zákal a zvýšený zápach vody po chloru. Vodu určenou pro přímou spotřebu doporučujeme nechat odstát nebo převařit, tím dojde ke snížení zápachu.
Případně se doporučuje, aby se odběratelé pitnou vodou předzásobili  14.5.2023.
O ukončení dezinfekce a proplachu potrubí budou odběratelé informováni na obecním facebooku, webových stránkách a prostřednictvím mobilního rozhlasu.
 
Z výše uvedených důvodů bude v uvedené dny:
OMEZEN PROVOZ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
UZAVŘENA RESTAURACE BOWLING
ŠKOLNÍ JÍDELNA NEBUDE VAŘIT
Děkujeme za pochopení.