Podzimní vymetání a kontrola komínů

Podzimní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 18.09.2021, v neděli 19.09.2021, dále v sobotu 25.09.2021 a v neděli 26.09.2021. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 15.09.2021 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW včetně se čištění musí provádět při celoročním provozu 2x ročně, při sezónním provozu 1x za rok, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW včetně 1x ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.