Sběrné místo na Samčance

Sběrné místo na Samčance

Od července je provoz sběrného místa zahájen. Sběrné místo můžou využívat občané obce, vlastníci nemovitosti využívaných k rekreaci a také podnikatelé žijící a podnikající v obci. Více informací:

V zařízení se bude sbírat a krátkodobě skladovat: kusové dřevo, matrace, koberce, nábytek, kov, elektroodpad, plast, sklo, potravinářské oleje a tuky, bioodpad rostlinného původu, papír, nápojový kartonový papír, textil.
Zařízení nebude sloužit k ukládání nebezpečného odpadu a stavebního odpadu a suti. Odvoz stavebního odpadu a suti si musí zajistit každý stavebník sám. Svoz nebezpečného odpadu bude i nadále zajišťovat obec 2x ročně prostřednictvím mobilních svozů.
Sběrné místo bude přístupné celoročně po celý den a bude hlídané kamerou.
V případě, že budou zjištěny problémy, např. nedodržování vhazování odpadu do příslušných nádob, budeme muset volný přístup přehodnotit.

Soubor 1 ke stažení ZDE
Soubor 2 ke stažení ZDE