Starohamerská pouť

Starohamerská pouť

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech je v neděli 11. července 2021 od 10:00 hod. Během bohoslužby budou znovu vysvěceny restaurované kostelní korouhve.