Soutěž BESIP

Soutěž BESIP

BESIP ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére (PRI) vyhlašuje soutěž pro mladé lidi ve věku 18 – 24 let v natáčení preventivních videí na mobilní telefon na téma „TEXTOVÁNÍ V SILNIČNÍM PROVOZU“.

Soutěž probíhá od 1. – 30. září 2017. Podrobné informace: http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/soutez-pri.