Přepis I. dílu Pamětní knihy obce Staré Hamry

Přepis I. dílu Pamětní knihy obce Staré Hamry

Milí starohamerští rodáci a rodačky,
 
připravili jsme pro Vás přepis I. dílu Pamětní knihy obce Staré Hamry od kronikáře Karla Brumovského, který zachycuje roky 1924-1935. V ní je současně zpětně zachycena i historie vzniku Starých Hamer. 

Výhodou tohoto přepisu je, že nemusíte z internetových stránek Zemského archivu Opava složitě stahovat jednotlivé obrázky stránek s rukopisem kroniky, který je sice dosti čitelný, ale přesto hůře než běžný knižní text. Přepis je doslovný, ale s velkou výhodou spočívající v tom, že je strukturovaný do odstavců a kapitol, a navíc je doplněný obsahem a mnohými vysvětlujícími poznámkami pod čarou a odkazy na internet.

Připravujeme přepis II. dílu kroniky popisující r. 1945 - 1961 se zpětným popisem období před r. 1945 (bez autentických záznamů) a snad dojde i na III. díl s r. 1962 - 1981. Věříme, že tímto počinem přispějeme k upevnění sounáležitosti občanů i příznivců obce Staré Hamry s její historií a k úctě k mnohdy velice těžkým životům a životním osudům našich předků, z jejichž výsledků práce a lásky čerpáme my - naše současné generace. 

Ing. Jan Jančura    , Ostrava    květen 2015      Ing. Lubomír Jančura, Staré Hamry- Gruň

Soubor 1 ke stažení ZDE